CAMPAGNE

Lorem ipsum

 

Voor onze koopkracht, voor een rechtvaardig energiebeleid

De koopkracht van burgers en gezinnen staat onder grote druk. Veel mensen zullen zich de komende winter blauw betalen aan energie en brandstof. De regeringsmaatregelen en onze index vangen een fractie van de klappen op, maar zijn niet in staat om de koopkracht van de gewone mens buiten schot te houden. Ondertussen stellen we vast dat (Europese) energiemultinationals vele miljarden euro’s winst maken op kap van de samenleving. Fundamentele hervormingen van de energiemarkt blijven desondanks uit.


Het ABVV hamert op bijkomende inspanningen om onze koopkracht te beschermen en om een rechtvaardig energiebeleid uit te werken.

Cover pamflet NL  Download hier het PAMFLET (pdf)

 

--------------------------------

Waarom staken wij?


Fair is fair. Dankzij de socialisten in de regering en onder druk van de vakbonden werden enkele gunstige maatregelen uit de brand gesleept:

• Garantie van de index en de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen (zoals pensioenen)
• Maatregelen om de energiefactuur te drukken:

  • permanente verlaging van de btw op energie naar 6 %
  • uitbreiding van het sociaal energietarief
  • tussenkomst in de energiefactuur voor de middenklasse ter waarde van € 1000 (periode november 2022 tot maart 2023)


• Overwinstbelasting op energiebedrijven die meer dan 3 miljard euro moet opbrengen
• Solidariteitsbijdrage ten laste van de banken en de afschaffing van de notionele intrestaftrek
• Extra RSZ-bijdrage ten laste van bedrijven die oneigenlijk gebruik maken van dagcontracten


De ontnuchterende realiteit is dat deze maatregelen niet volstaan om onze koopkracht structureel te beschermen, laat staan te versterken. Bovendien blijven rechtse politici en werkgeversfederaties de automatische loonindexering aanvallen. Wij pikken dat niet!

Daarnaast neemt de federale regering ook beslissingen die voor ons niet aanvaardbaar zijn:
• Er wordt bespaard op het tijdskrediet (motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar), het ouderschapsverlof en de gezondheidszorg. SWT wordt duurder gemaakt.
• De werkgeversbijdragen die bedrijven moeten betalen op de loonstijging ten gevolge van de index worden in de eerste helft van 2023 volledig kwijtgescholden. Deze maatregel geldt zonder onderscheid voor alle bedrijven – ook voor bedrijven die veel winst maken – en kost de belastingbetaler 1 miljard euro.
• Het systeem van flexi-jobs en studentenwerk wordt uitgebreid (ten koste van reguliere en vaste tewerkstelling).

Onze voorstellen!

HANDEN AF VAN DE INDEX
De werkgevers en rechtse politieke partijen moeten stoppen met om de haverklap de automatische indexering van onze lonen in vraag te stellen. Het moet gedaan zijn met altijd maar de kosten af te wentelen op de gemeenschap, terwijl de winsten geprivatiseerd worden.

HERZIE DE LOONNORMWET
De vakbond is niet wereldvreemd, maar vraagt respect voor het sociaal overleg. Het is begrijpelijk dat veel bedrijven, in de huidige crisis, een beperkte marge hebben om de lonen te verhogen bovenop de index. Maar het is aan de vakbonden en de werkgevers in de sectoren om daarover te onderhandelen en aan niemand anders. Bovendien moet we ook in tijden van crisis de kans krijgen om over opslag te onderhandelen in bedrijven waar die ruimte er wél is.

SCHROEF DE DOORGEDRAAIDE LIBERALISERING VAN DE ENERGIEMARKT TERUG!
Europa heeft eindelijk beslist om de gasprijzen te plafonneren. Tijd om zo snel mogelijk het bereikte akkoord concreet uit te werken. De gasprijs moet naar beneden!
Het ABVV klopt allang op dezelfde nagel. Als de werkgevers en de (rechtse partijen in de) regering doof blijven voor onze eisen, dan rest ons alleen nog het stakingsmiddel. Op 9/11 leggen wij het werk neer om onze voorstellen voor meer koopkracht en voor een rechtvaardig energiebeleid te realiseren. Hopelijk doe jij ook mee, want alleen samen zijn we sterk!

 

-------------------

Wil jij meestaken,
maar weet je niet hoe?
Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde
op het bedrijf of contacteer jouw lokale
ABVV-Metaal- of BTB-ABVV-afdeling.
Metaal/Transport abvvmetaal.be
btb-abvv.