CAMPAGNE

Lorem ipsum

 

Pensioenhervorming Vivaldi: stappen vooruit, maar te weinig voor de werknemers

De federale regering heeft maatregelen genomen om de pensioenen te hervormen. Een eerste deel van deze hervorming werd reeds in 2021 doorgevoerd. Het gaat o.m. over de verhoging van het minimumpensioen en van het loonplafond. Een tweede deel werd in de zomer van 2022 afgeklopt en behandelt o.a. de voorwaarden om recht te hebben op het verhoogde minimumpensioen en de invoering van de pensioenbonus.

In ons krantje geven we niet alleen een overzicht van de nieuwste afspraken, we evalueren ze ook vanuit onze syndicale visie op pensioenen. Met welke zaken zijn we tevreden en met welke zaken niet? We overlopen ook de pensioenthema’s die nog moeten worden aangepakt.

Lees meer...

STAKING 09/11: Koopkracht omhoog, energieprijs omlaag!

Voor onze koopkracht, voor een rechtvaardig energiebeleid

De koopkracht van burgers en gezinnen staat onder grote druk. Veel mensen zullen zich de komende winter blauw betalen aan energie en brandstof. De regeringsmaatregelen en onze index vangen een fractie van de klappen op, maar zijn niet in staat om de koopkracht van de gewone mens buiten schot te houden. Ondertussen stellen we vast dat (Europese) energiemultinationals vele miljarden euro’s winst maken op kap van de samenleving. Fundamentele hervormingen van de energiemarkt blijven desondanks uit.

Lees meer...

Subcategorieën