1 Mei
in uw kot

Kleur het land rood
en verspreid solidariteit

 

Glans

Op 1 mei vierden we de (vaak fel bevochten) verworvenheden van de arbeidersbeweging. Een van die realisaties – misschien wel de allerbelangrijkste – illustreert momenteel heel zichtbaar haar fundamentele belang: onze sociale zekerheid. Eind 2019 werd ze 75 jaar. En hoe grimmig de tijden vandaag ook zijn, de sociale zekerheid viert haar jubileum met glans.

Veerkrachtig verankerd

Net zoals ze deed tijdens de financiële crisis van 2008, tempert ze vandaag de ravage die door corona wordt aangericht. Op enkele weken tijd werden bijna 1,5 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid gezet. Wie ziek wordt kan rekenen op een ziekte-uitkering (of gewaarborgd loon) en op betaalbare gezondheidszorg. Het mooie daaraan is, dat deze dingen niet moesten worden uitgevonden omdat er een virus uitbrak. Nee, ze bestonden al en deden gewoon hun werk toen het nodig was. Zoals Maïka De Keyzer (KU Leuven) schrijft: “De meest veerkrachtige maatschappijen zijn die maatschappijen die per definitie crisisbestendig zijn dankzij hun structurele instellingen, zoals een sterk sociaal vangnet en universele gezondheidszorg.”

Kwetsbaar

Een pluim dus voor onze welvaartstaat. Maar de dingen kunnen altijd beter. Ook tijdens deze crisis zijn er nog groepen die door de mazen van het net glippen: uitzendkrachten, tijdelijken, (gedwongen) freelancers, enzovoort. Of denk aan de ouderen in commerciële woon-zorgcentra, waar de voorbije jaren ‘winst maken’ belangrijker werd dan ‘zorg dragen voor’. Er zijn nog veel andere voorbeelden, telkens met dezelfde rode draad: de meest kwetsbaren worden altijd het hardst getroffen.

#BeterNaCorona

En dus komt het erop aan om (nog) beter te doen. Wanneer de storm is gaan liggen, moeten we de tijd nemen om onze sociale zekerheid te verbreden en te verdiepen. De tijd van besparingen, sociale afbraak en privatisering is voorbij. Na corona wordt onze welvaartsstaat nog beter, onze sociale zekerheid nog sterker. Daar gaan we samen voor zorgen.