Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Op Zak

Alle relevante informatie voor deze sector vind je terug in de Op Zak Garages. Klik hier om de interactieve pdf te openen. Deze pdf is van toepassing tot en met 2014.

Vervoerskosten en minimumuurlonen

Klik hier voor de meest recente werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer voor deze sector.

Klik hier om de meest recente minimumuurlonen voor deze sector te raadplegen.

Stand-by

Klik hier voor een overzicht van en de meest recente vergoedingen in het kader van stand-by voor deze sector.

Congreswebsite 
M@gMetal 
Congreswebsite 

Share, email & print