Garages (PC 112)

CAO

Klik hier om het Nationaal sectoraal akkoord 2011-2012 te openen.

Alle bepalingen van bepaalde duur in het sectoraal akkoord 2011-2012 werden verlengd als volgt:

  • de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT):
    • de sectorale regeling voor nachtarbeid 56 jaar mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar met nachtprestaties (tem 31 dec 2013)
    • de sectorale regeling 56 jaar mits 40 jaar loopbaan (tem 31 dec 2013)
  • de overname van de betaling van de aanvullende vergoedingen in het kader van SWT door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector van deze verlengde cao's SWT is geregeld
  • de passage uit de cao stand-by regelingen mbt de mogelijkheid tot afwijking op ondernemingsvlak (tem 31 dec 2013)
  • de regeling omtrent arbeidsorganisatie (overuren) - (tem 31 dec 2013)
  • de betaling van alle carenzdagen, ongeacht de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid (tem 31 dec 2013)
  • de premies van het Vlaamse Gewest (tem 31 dec 2013).

Op Zak

Alle relevante informatie voor deze sector vind je terug in de Op Zak Garages. Klik hier om de interactieve pdf te openen. Deze pdf is van toepassing tot en met 2014.

Vervoerskosten en minimumuurlonen

Klik hier voor de meest recente werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer voor deze sector.

Klik hier om de meest recente minimumuurlonen voor deze sector te raadplegen.

Stand-by

Klik hier voor een overzicht van en de meest recente vergoedingen in het kader van stand-by voor deze sector.

 
Congreswebsite 
M@gMetal 
Congreswebsite 

Share, email & print